Почистете зимните дрехи преди да ги приберете за летните месеци.

22 февруари 2016

Почистете зимните дрехи преди да ги приберете за летните месеци. Така по-лесно ще бъдат отстранени замърсяванията по тях, отколкото ако направите това наесен, когато ще ги ползвате отново. Химическата обработка Ви гарантира и запазването им от молци.