При наличие на петна по врехите Ви

22 февруари 2016

При наличие на петна по врехите Ви, особено ако те са с неясен произход, не се опитвайте да ги отстраните на ръка. Много от тях при контакт с водата се фиксират и след това може и да не е възможно да бъдат почистени.Потърсете професионален съвет! Затова най-напред трябва да се третират по химически начин!