При необходимост да отстраните копчета, апликации и други аксесоари

22 февруари 2016

При необходимост да отстраните копчета, апликации и други аксесоари, които са лепени или са разтворими в перхлоретилен - това ще определи приемчикът в ателието.

Ако не бъдат отстранени, фирмата не носи отговорност за качеството на услугата.