Съвети за правилна поддръжка на дреха

22 февруари 2016

Ако имате съмнения относно коректността на производителя и верността на обозначенията за пране и почистване на облеклата - в ателието ни за химическо чистене ще Ви посъветват как да се отнасяте с конкретната дреха. На всяка дреха преди да се обработи химически се правят необходимите тестове на подгъв или резервно парче от същата материя.